Ważne terminy:

 • 16 kwiecień 2007
  deadline rejestracji
 • 16 kwiecień 2007
  deadline zgłaszania tytułów i abstraktów wykładów
 • 26 kwiecień 2007
  rozpoczęcie Pikniku Naukowego '2007
 • 29 kwiecień 2007
  zakończenie Pikniku Naukowego '2007

Patronat:

 • prof. dr hab. Janusz Janeczek
  JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • prof. dr hab. Reinhard Kulessa
  Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego
 • dr inż. Bogdan Ficek
  Burmistrz miasta Cieszyna

Sponsorzy:

Strona główna

Koło Naukowe Fizyków UŚ serdecznie zaprasza do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Fizyków "Piknik Naukowy 2007", która odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w dniach 26-29 kwietnia 2007 r.

Forma konferencji

"Piknik Naukowy" jest trzydniową imprezą organizowaną przez studentów dla studentów. Odbywa się corocznie na wiosnę (kwiecień, maj). Jej formuła to połączenie konferencji naukowej z luźniejszymi formami spędzania czasu.

Podczas konferencji odbywają się m.in. wykłady znakomitych przedstawicieli polskiej nauki, jak również seminaria wygłaszane przez uczestników konferencji -- studentów, którzy mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć oraz zainteresowań. Tradycyjnie podczas konferencji przewidziany jest wieczorek integracyjny mający na celu nawiązanie bliższej znajomości oraz współpracy między pracownikami naukowymi a studentami.