Patronat honorowy

  • JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Janusz Janeczek
  • Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego prof. dr hab. Reinhard Kulessa
  • Burmistrz Miasta Cieszyna dr inż. Bogdan Ficek

Organizatorzy Organizatorami Konferencji są:

Koło Naukowe Fizyków Uniwersytetu Śląkiego w Katowicach Sekcja Młodych Polskiego Towarzystwa Fizycznego

bottom corner

informacje ogólne Serdecznie zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Fizyków "Piknik Naukowy 2006", która w tym roku organizowana jest w Cieszynie, w dniach 20-23 kwietnia 2006 roku.

Podczas konferencji odbywają się m.in. wykłady znakomitych przedstawicieli polskiej nauki, jak również seminaria wygłaszane przez uczestników konferencji -- studentów, którzy mają możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć oraz zainteresowań. Tradycyjnie podczas konferencji przewidziany jest wieczorek integracyjny mający na celu nawiązanie bliższej znajomości oraz współpracy między pracownikami naukowymi a studentami.

Rezultatem organizowanej konferencji ma być przede wszystkim możliwość zapoznania się z dorobkiem naukowym innych Kół Naukowych Fizyków z całego kraju. Konferencja ma również umożliwić rozwijanie swoich zainteresowań wybitnym studentom fizyki.

Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do zdobycia nowych doświadczeń naukowych oraz do zwiedzenia wspaniałego miasta.

Logo Konferencji
Kliknij na logo konferencji aby zobaczyć animację reklamową.

bottom corner